مجید گودرزی

کاندیدای انتخابات شورای شهر و روستا 96

لرستان - بروجرد

تایید صلاحیت

مجید گودرزی

کاندیدای انتخابات شورای شهر و روستا 96

لرستان - بروجرد

دکترای مهندسی کشاورزی

استاد دانشگاه

رای آنلاین، اولین شبکه مجازی معرفی کاندیدای انتخابات ایران

برای آشنا شدن با دیگر کاندیدای انتخابات ایران کلیک کنید

راههای ارتباطی

آدرس:

ایمیل:

شماره تماس:

کانل تلگرام:

انستاگرام :

چند لحظه صبر کنید ...